Co je organizační rozvoj?

swodesh-shakya-153594

1

Organizační rozvoj (organization development) je disciplína, která se vyznačuje “plánovaným i systematickým přístupem za účelem umožnit udržitelnou výkonnost organizace pomocí zapojení svých lidí.”2

I když se jedná o jednu z kratších definic3 je to na můj vkus stále příliš kostrbaté..

Podle nás pomáhá organizační rozvoj firmám výrazně, změřitelně a udržitelně zvýšit jejich efektivitu a zdraví.. Zvládnou více s méně (efektivita) a jsou schopní zůstat efektivní i v neustále se měnícím prostředím (zdraví).

Protože “firmy” jsou nic jiného než zhmotněný obraz chování lidí, kteří v nich pracují, je jasné, že veškeré změny jsou podmíněné modifikací chování a přístupů zaměstnanců.

Aby toto bylo možné, jsou nutné 3 kroky..

Prověřit realitu

Napřed je nutné zjistit, v jaké situaci se firma nachází a co jí nejvíce pomůže.

Jako je tomu u lidí, i každá firma je jedinečná a “žije” si svou realitu, která se liší od ostatních. Tato realita je ovlivněna různými faktory, jako jsou geografie, historie, odvětví a samozřejmě také lidé.

Je podstatné se zaměřit pouze na oblasti, kterým změna přinese největší hodnotu pro firmu.

Klasická situace v dnešním Česku: majitel středně velké firmy by se chtěl věnovat jiným prioritám v životě a hledá nástupníka. Založil podnik v devadesátých letech minulého století a po celou dobu tvrdě pracoval, aby vybudoval úspěšnou firmu. Nyní by rád předal provozní řízení firmy a věnoval se strategii/rodině/zdraví/golfu.. čemukoli..

Je vhodný kandidát v rodině a/nebo ve firmě? Nebo je nutné hledat zkušeného manažera externě?

Než ale začneme hledat, potřebujeme si odpovědět na otázku, zda je firma připravená na změnu?

A je především majitel připraven předat své “dítě”? Pokud nikoliv, co je tedy nutné udělat, aby firma zůstala úspěšná i v budoucnosti?

Dalším příkladem je vytváření prezencí na sociálních sítích, zároveň velkým trendem v oblasti marketingu, obchodu i náboru (což je vlastně také obchod). Ale kde je hodnota nablýskaného profilu, když firma neví, co a jak komunikovat? Koho chtějí oslovit a co je pro něho/ní zajímavé? A v čem je vůbec zajímavá firma a její produkty/služby nebo role zaměstnavatele? A když není zajimavá, co se dá udělat proto, aby byla?

Komunikace

Když víme, jakým směrem by změna přinesla největší hodnotu, je potřeba motivovat k ní všechny, kteří tuto změnu mají realizovat a/nebo se s ní sžít.

Lidé chtějí vědět, proč mají měnit své chování. Pokud člověk není schopen sám sobě přesvědčivě odpovědět, v čem je pro něho změna výrazně lepší než současný stav, nic nezmění.

Je klíčové vysvětlit lidem, co změnou získají – obrazně řečeno vysílat na oblíbeném rozhlasovém kanálu: WII FM (what’s in it for me?4 – co z toho mám já?).

Aby komunikace úspěšně podpořila změnu, je nutné si uvědomit předpoklady pro organizační změnu5:

N x V x K > O

Kde:

N = Nespokojenost se současným stavem

V = Atraktivní vize, co je všechno možné

K = První konkrétní kroky, které organizace příblíží k vizi

O = Vnitřní odpor

N, V a K se násobí, takže když jeden z faktorů chybí (je 0) nebo je nízký, tak výsledek bude nula, či nízký a nepřekoná odpor.

Transfer dovedností

Při uskutečňování změn je důležité udržet spád a jednat co nejrychleji a nejprecizněji. Dále platí, že lidé se rychleji a lépe ztotožní se změnou, pokud si jí sami navrhnou a řídí. Aby firma mohla rychle vyhodnotit situaci a najít nejlepší řešení, je nutné, aby získala chybějící nebo rozvinula stávající nástroje a dovednosti (měkké a tvrdé). K tomu slouží různé formáty typu skupinové práce, pohovory, dotazníkové šetření, psychometrické nástroje, školení, coaching, mentoring, manažerský rozvoj a tak dále.

Jo.. A to nejdůležitější na konec..

Při projektech organizačního rozvoje je vždy nezbytné, aby byly silně podpořeny vedením. V klasické, hierarchicky organizované firmě se totiž lidé “dívají nahoru”, než se rozhodnou pro jakoukoli změnu. Pokud vidí, že jejich šéfové se v novém směru neangažují, tak proč by měli oni? 

  1. Foto: Swodesh Shakya – unsplash.com
  2. What is organisation development? – https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/factsheet#7969
  3. Pro další inspirace – T.G. Cummings & C.G. Worley – Organization Development & Change, 9th Edition: stránka 2
  4. https://www.fastcompany.com/3001250/times-change-whats-it-me-question-you-need-answer
  5. Dannemiller, K. D., & Jacobs, R. W. (1992). Changing the way organizations change: A revolution of common sense. The Journal of Applied Behavioral Science, 28(4), 480–498.

Prosím napište komentář

%d blogerům se to líbí: