Co je samostatná firma?

ryan-winterbotham-236255
1

Smyslem naší práce je podporovat firmy našich klientů ve zvyšování jejich efektivity a zdraví. Pod efektivitou si každý něco představíme, ale co je to zdraví firmy?

Pro nás se zdraví firmy měří mimo jiné mírou její samostatnosti. Samostatná firma přistupuje k řízení tak, aby zajistila dlouhověkost organizace, především pokud jde o rychlé přizpůsobení se změnám trhu či předávání žezla dalším generacím. Tato forma řízení je však bohužel v regionu střední Evropy stále ještě málo rozšířená.

Často se u klienta potýkáme se situací, kdy úspěch celé firmy nebo jednoho úseku je zcela závislý na jediném člověku: šéfovi nebo majiteli, jednateli či řediteli. Právě taková firma je závislá.

Model závislé (nesamostatné) firmy může být vhodný v jistých situacích, na které se níže podrobněji podíváme. Nicméně tato závislost představuje pro celou firmu zásadní rizika, s nimiž hodně malých a středně velkých firem často bojuje.

Největší problém nastane, když se šéf z jakýchkoli důvodů dále nemůže či nechce starat o každodenní dění ve firmě. Struktura a procesy jsou nastaveny kolem jednoho člověka (šéfa) a při jeho výpadku celý systém ztratí svoje těžiště. Důležitá rozhodnutí se nekonají, protože management se nenaučil sám efektivně řešit svoje spory ku prospěchu organizace. Buď si nikdo netroufá rozhodovat, nebo nastanou boje o moc a vlastní agendy. Popsaný fenomén vídáme často u firem, které byly založeny v devadesátých letech minulého století – majitel nemůže a/nebo nechce odejít, protože nemá firmu komu předat.

Další úskalí představuje situace, kdy organizace přerostla kapacitu svého šéfa. Ten se tak stane úzkým hrdlem, topí se v operativě a brzdí další rozvoj firmy. Komplexita organizace už neumožní vědět o všem a všechno sám rozhodovat.   

Ovšem i v situacích, kdy je přítomen nástupce šéfa a šéf je stále schopen pojmout komplexitu organizace, taková firma nevyužívá celý svůj potenciál. Ochuzuje se totiž o kolektivní moudrost celé organizace, protože všechna rozhodnutí činí šéf.

Zásadní rozdíl mezi závislou a samostatnou firmou spočívá v tom, zda je firma řízena kolem svého šéfa, nebo kolem jeho podřízených.

V prvním případě závisí úspěch firmy na seberealizaci šéfa. Takové firmy jsou silně hierarchické a mají různé vzory fungování, například:

Autoritativní šéf je v organizaci vnímán jako expert, a proto jako jediný stanovuje cíle a strategie vedoucí k úspěchu. Zadává jasné příkazy, čeho je nutné dosáhnout, kdy a jak.2

Tento styl funguje nejlépe v situacích, kdy organizace prochází výraznou změnou, kdy je málo času na rozhodování a kdy šéf má největší znalosti v dané oblasti.3 Problém ovšem nastane, když trh náhle vyžaduje jinou odbornost, než má šéf.

Transakčně zaměřený šéf je přesvědčen, že zaměstnanci jsou od toho, aby dělali svoji práci, a dostanou zaplaceno za svoje úsilí i dodržování pravidel. Dobrá práce je odměněna dle daných standardů, špatná trestána. Tento styl funguje v oblastech, kde lze přínos jednotlivce standardizovaně měřit a zaměstnanci jsou nejvíc motivováni externími faktory – například penězi.4 Transakční přístup ovšem přestane fungovat, když je potřeba kreativita či převzetí zodpovědnosti za výsledek své práce (ownership oproti dělám jenom to, co mi bylo přikázáno). Další potíže nastanou například v případech, kdy je pracovní trh přehřátý – jako v současné době – a firmy se přehánějí ve výši mezd i na dělnických pozicích.

Charismatický šéf5 okouzlí svůj tým šarmem a silou své osobnosti. Oproti předchozím typům více komunikuje se svými podřízenými a je schopen ve svém týmu vzbudit nadšení.  Zaměstnanci takových firem jsou vysoce loajální, až kultovně oddaní svému šéfovi. Takový typ vedoucího nicméně věří víc svým schopnostem než schopnostem svých podřízených.6

Tento styl funguje dobře v turnaround situacích, kdy je nutné motivovat ostatní k náhlým a drastickým změnám. Důvod, proč charismatický styl vede k závislým firmám, je zřejmý. Organizace tak je a zůstane zcela závislá na svém někdy až narcistickém7 vůdci.  

Naopak v případě samostatných firem je úspěch organizace založený na seberealizaci, růstu a rozvoji podřízených. Takové firmy vytvářejí prostředí, v němž jednotlivci pracují s vysokou mírou autonomie, neustále se zdokonalují a hlavně chápou smysl své práce. Jde tu méně o kontrolu a více o důvěru. Nikoli o podrobné zadání, ale o prostor pro tvořivost. I chyby jsou vítány, když se z nich lze společně poučit a dotyčný za nápravu převezme osobní zodpovědnost.

Že vám to zní jako utopie? Nenechte se mýlit. Popsané koncepty fungují – v malých i velkých firmách o tisících zaměstnanců. V sérii dalších článků, které pro vás připravujeme, vám představíme různé reálně fungující koncepty samostatných firem nacházejících se po celém světě. Zůstaňte s námi a těšte se na další pokračování.

  1. Foto: Ryan Winterbotham – unsplash.com
  2. Lewin, K.; Lippitt, R.; White, R. K. (1939). „Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates“. Journal of Social Psychology. 10: 273.
  3. https://www.verywell.com/leadership-styles-2795312
  4. https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_84.htm
  5. Velice zajímavý text na toto téma: kapitola “Level 5 Leadership” – Jim Collins, Good to Great
  6. http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/charismatic_leadership.htm
  7. http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/charismatic_leadership.htm

Prosím napište komentář

%d blogerům se to líbí: