Co je samostatná firma?

ryan-winterbotham-236255
1

Smyslem naší práce je podporovat firmy našich klientů ve zvyšování jejich efektivity a zdraví. Pod efektivitou si každý něco představíme, ale co je to zdraví firmy?

Pro nás se zdraví firmy měří mimo jiné mírou její samostatnosti. Samostatná firma přistupuje k řízení tak, aby zajistila dlouhověkost organizace, především pokud jde o rychlé přizpůsobení se změnám trhu či předávání žezla dalším generacím. Tato forma řízení je však bohužel v regionu střední Evropy stále ještě málo rozšířená.

Často se u klienta potýkáme se situací, kdy úspěch celé firmy nebo jednoho úseku je zcela závislý na jediném člověku: šéfovi nebo majiteli, jednateli či řediteli. Právě taková firma je závislá. Read More

Co je organizační rozvoj?

swodesh-shakya-153594

1

Organizační rozvoj (organization development) je disciplína, která se vyznačuje “plánovaným i systematickým přístupem za účelem umožnit udržitelnou výkonnost organizace pomocí zapojení svých lidí.”2

I když se jedná o jednu z kratších definic3 je to na můj vkus stále příliš kostrbaté..

Podle nás pomáhá organizační rozvoj firmám výrazně, změřitelně a udržitelně zvýšit jejich efektivitu a zdraví.. Zvládnou více s méně (efektivita) a jsou schopní zůstat efektivní i v neustále se měnícím prostředím (zdraví).

Protože “firmy” jsou nic jiného než zhmotněný obraz chování lidí, kteří v nich pracují, je jasné, že veškeré změny jsou podmíněné modifikací chování a přístupů zaměstnanců. Read More